Zespół

Specjalistycznie przygotowany personel hospicyjny to lekarz, który potrafi w spokoju wysłuchać pacjenta, dostosować odpowiednią terapię, to lekarz którego profesjonalizm i doświadczenie są bezcenne. Nieoceniona jest rola pielęgniarki, odpowiedzialnej za towarzyszenie umierającemu, potrafiąca wysłuchać pacjenta, określić jego potrzeby. Ważną rolę odgrywa psycholog, który służy pacjentowi, jego rodzinie, a także wspiera personel medyczny i wolontariuszy. Elementem holistycznej opieki paliatywnej jest dbałość o religijną i duchową stronę życia umierającego, skorelowaną z jego wartościami i postawami religijnymi. Tak, więc posługa kapelana jest nieodłącznym elementem towarzyszenia chorym.

 

Lucyna Rajczykowska

 Chirurg dziecięcy, neurolog, specjalista medycyny paliatywnej.

 Współzałożycielka raciborskiego hospicjum domowego.

Przewodnicząca Zarządu

Marek Rajczykowski

Anestezjolog, Specjalista medycyny paliatywnej.

Współzałożyciel raciborskiego hospicjum domowego.

Zastępca Przewodniczącej Zarządu

Adam Przygoda

Anestezjolog

Zastępca Przewodniczącej Zarządu

Maria Matysik – Krypczyk

Anestezjolog

Piotr Blewąska

Lekarz

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Adrian Kowalik

dr n. medycznych

Specjalista chirurg

Mateusz Tonderski

Lekarz

 

Irena Frączek

Pielęgniarka koordynująca

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Skarbnik Zarządu

Krystyna Wolnik

Magister pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Instruktor symulacji wysokiej wierności

Magister Socjologii

Grażyna Skwarczyńska

 Licencjat pielęgniarstwa

 Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Maria Ćwik

 Pielęgniarka dyplomowana

 Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Agnieszka Witkowska

Magister Pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Natalia Kopa

Magister Pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Bożena Kacała

 Magister Pielęgniarstwa

 Specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

 Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Renata Lipińska

Magister Pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Iwona Rogacz

Licencjat Pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Małgorzata Matusik-Belik

Magister Psychologii

Specjalista terapii uzależnień

Natalia Kucięba

Magister Fizjoterapii

Dorota Konior

Magister Fizjoterapii

Paweł Pradela 

Magister Fizjoterapii

Ks. Henryk Wycisk

 Kapelan hospicyjny.

 Proboszcz parafii w Bolesławiu

Maria Gurecka

Księgowa, kadrowa

Michał Zarębski

Magister informatyki

Alina Foltys

Magister Położnictwa

Specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Wieczorek

Doktor nauk humanistycznych

Członek Komisji Rewizyjnej

Alina Foltys

Magister Położnictwa

Specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

Członek Komisji Rewizyjnej

Teresa Paskuda

Członek Komisji Rewizyjnej

 Mateusz Pieła

Wolontariusz